Diccionario Biblico: Dipondio


Significado de Dipondio

(gr. assaríÇn dúo, "dos ases").

Moneda romana cuyo valor era igual a 2 ases (Lc. 12:6, BJ).