Diccionario Biblico: Comezón


Significado de Comezon

Véanse Sarpullido; Tiña.