Diccionario Biblico: Ascaloneos-as


Significado de Ascaloneos-as

(heb. eshqelônî).
Habitantes de Asealón* (Jos. 13:3).